\begin{tabular}{c | c | c}
{\bf IoU class} & {\bf iIoU class} & {\bf IoU category} & {\bf iIoU category}\\ \hline
51.14 \% & 17.74 \% & 79.62 \% & 50.45 \%
\end{tabular}